Utbildning

Bakgrund

Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm har sedan 1981 erbjudit kurser i musikterapi. Ett utbildningsprogram för musikterapeuter startade 1991 och 2003 utvecklades programmet till att omfatta magisternivå.

Från höstterminen 2021 ges utbildning till musikterapeut som ett kandidatprogram på heltid (180 hp)

 

 

Omfattning och behörighet och Innehåll

Klicka här!