Teoretisk grund

Teoretiskt sett uppvisar det musikterapeutiska kunskapsområdet en tvärvetenskaplig karaktär, dock med viss tyngdpunkt på psykologi, då ämnet genom sin teori och praktik, rör sig inom fyra psykologiska tra­ditioner; kognitionsforskning, psykoanalys, humanistisk psykologi samt transpersonell psykologi. Några teoretiska huvudspår anas dock, såsom musikpsykologi, psykodynamisk teori och psykoterapeutisk teori.

 

I modern form har musikterapi influerats av psykoterapi, arbetsterapi, specialpedagogik, musikpedagogik, musikpsykologi, antropologi och medicin. Tillsammans med bildterapi, dansterapi, psykodrama och andra konstnärligt inriktade terapiformer räknas idag musikterapi till gruppen konstnärliga terapi­former.