SAM rekommenderar

Gabrielssson, Alf 2008. Starka musikupplevelser: musik är mycket mer än bara musik. Gidlunds förlag

Grönlund, Alm ,Hammarlund 1999. Konstnärliga terapier. Bild, dans och musik i den läkande processen. Natur och Kultur

Jederlund, Ulf 2012. Musik och språk: ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande. Liber

Ruud, Even 2002. Varma ögonblick. Om musik, hälsa och livskvalitet. Bo Ejeby förlag

Wigram, Nygaard Pedersen, Bonde 2002. A Comprehensive Guide to Music Therapy. Theory, Clinical Practice, Research and Training. Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia.

Lyden av liv (film) utgiven av GAMUT (Griegakademiets senter for musikkterapiforskning) med fokus på demensvård/geriatrik http://www.gamut.no/