Om SAM

Om föreningen

Sveriges Akademiska Musikterapeuter, SAM, är en yrkesförening för musikterapeuter utbildade vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm eller med likvärdig musikterapeutisk utbildning baserad på en humanistisk grundsyn. Föreningen startades hösten 2010 med anledning av att Betänkandet av 2009 års Behörighetsutredning inte förordade någon legitimation för konstnärliga terapeuter. Däremot fanns möjligheten att skapa register för utövare av alternativa behandlingsformer förutsatt att dessa hade en befintlig yrkesförening.

Föreningens ändamål är enligt stadgarna att:

  • Upprätta ett yrkesregisteröver medlemmarna
  • Upprätta ett etiskt råd i enlighet med betänkande från socialdepartementets behörighetsutredning 2009
  • Värna musikterapi som akademiskt kunskapsområde
  • Sprida kunskap om musikterapi och musikterapeutisk forskning
  • Arbeta för att främja medlemmarnas yrkesidentitet
  • Arbeta för kontakt och gemenskapbland medlemmar

Föreningen har sedan starten arbetat för att få en skyddad yrkesidentitet , antingen som en legitimation eller i form av ett yrkesregister. I december 2011 uppvaktade en delegation från SAM Lena Furmark och Ulrika Axelsson-Jonsson på Socialdepartementet samt Kenneth Johansson, dåvarande ordförande för socialutskottet. En skrivelse i ärendet överlämnades och ett remissvar på Behörighetsutredningen 2009 skickades in i januari 2012.