Musikterapi internationellt

Chimes,  RETT Center

 

Musikterapi är internationellt sett ett etablerat professionellt fält, med särskild tyngd i USA, Kanada, Europa, Australien och delar av Sydamerika, men med nya traditioner också på övriga kontinenter. Det finns en omfattande internationell forskningsbaserad litteratur, inte minst i USA, där den första vetenskapliga tidskriften (Journal of Music Therapy) startades 1964. Det har med tiden utvecklats en rik forskningslitteratur även inom europeisk och australiensisk musikterapi, där de viktigaste vetenskapliga tidskrifterna grundades på 80- och 90-talen. Nordic Journal of Music Therapy är en av dessa, publicerad av Routledge i samarbete med The Grieg Academy Music Therapy Research Centre, GAMUT, och med institutioner inom universiteten i Norden samt i de Baltiska länderna.