Länkar & Lästips

Sverige

FMS, Förbundet för musikterapi i Sverige (paraplyorganisation)
www.musikterapi.se

KMH, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (utbildning)
www.kmh.se

Akademikerförbundet SSR
www.akademssr.se

Svenska föreningen för dansterapi
www.dansterapi.info

SRBt, Svenska riksförbundet för bildterapeuter
http://www.bildterapi.se/

Uttryckande konstterapi samt GIM (Guided Imagery and Music)
www.expressivearts.se

Funktionsinriktad musikterapi
www.fmt-metoden.se

Om Vibroakustik enligt Olav Skille
http://avigaili.wix.com/olav

 

Foto: Sören Oscarsson

Internationellt

Internationella musikterapiorganisationer

EMTC, European Music Therapy Confederation
http://emtc-eu.com/

WFMT, World Federation of Music Therapy
http://www.musictherapyworld.net/WFMT/Home.html

 

Nationella musikterapiorganisationer

Musikterapeuternas Landsklub (Danmark)
www.musikterapi.org

Norsk forening for Musikkterapi
http://www.musikkterapi.no/

Musikterapiföreningen i Finland
http://www.musiikkiterapia.net/

AMTA, American Music Therapy Association
www.musictherapy.org

AUSMTA, Australian Music Therapy Association
www.austmta.org.au

BAMT, British Association for Music Therapy
http://www.bamt.org/

 

 

Musikterapeut-utbildningar i Norden

NMH, Musikhögskolan i Oslo
http://www.nmh.no/

Aalborg universitet: Institut för Musik och Musikterapi
http://www.musik.aau.dk/

Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/grieg

Senter for musikkterapiforskning (GAMUT)
http://helse.uni.no/Default.aspx?site=4&lg=1

 

Forskningsrelaterade länkar

 

Cochrane Library
http://www.cochrane.org/cochrane-reviews/about-cochrane-library

Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals
http://www.icmje.org/manuscript_1prepare.html

Sökverktyg för vetenskapliga artiklar
http://scholar.google.se/

Hur väljer man tidskrift?
http://journalauthors.tandf.co.uk/preparation/choosing.asp

Sage, databas för vetenskapliga artiklar
http://www.uk.sagepub.com/home.nav

Pubmed, databas för vetenskapliga artiklar
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed

 

How to do a research project – Colin Robson
http://www.blackwellpublishing.com/researchproject/experiments.asp

Etikprövning av forskning som avser människor
http://www.epn.se/sv/centrala-etikproevningsnaemnden/om-naemnden/

APA style
http://www.apastyle.org/learn/index.aspx

HCPC Health & Care Professions Council
http://www.hpc-uk.org/

Internationell information och databaser
www.musictherapyworld.net