Internationella tidskrifter

Nordic Journal of Music Therapy
Publicerad av Routledge, Taylor & Francis Group. 3 nummer per år.
http://njmt.b.uib.no/

Voices: A World Forum for Music Therapy, (nätbaserad)
www.voices.no

Journal of music therapy
Ges ut av AMTA, American Music Therapy Association, 4 nummer/år
www.musictherapy.org

Musikkterapi
Ges ut av Norsk Forening for Musikkterapi. 4 nummer/år.
www.musikkterapi.no

Musiktherapeutische Umschau. Forschung und Praxis der Musiktherapie
Ges ut av Deutschen Gesellschaft für Musiktherapie, 4 nummer/år
www.musiktherapie.de

Australien Journal of Music Therapy
Ges ut av Australien Music Therapy Association, Inc. 1 nummer/år och kan beställas från:
www.austmta.org.au

British Journal of Music Therapy, BJMT
Publicerad av BAMT, Brittish Association for Music Therapy.
www.bamt.org

Journal of the Association for Music & Imagery
Publicerad av AMI, Association of Music & Imagery.
www.ami-bonnymethod.org

Musikterapi i Psykiatrien online
http://journals.aau.dk/index.php/MIPO