Forskning

Musikhögskolan (KMH) har erbjudit kurser i musikterapi sedan 1981 och utbildat musikterapeuter sedan 1987. Sedan 2003 finns ett magisterprogram. Utbildningen är forskningsbaserad med en tvärvetenskaplig karaktär där tyngdpunkten ligger på modern utvecklingspsykologi. Doktorandutbildningar inom området musikterapi bedrivs närmast i Sverige samt i Norden. Idag finns flera svenska disputerade musikterapeuter och doktorander. Det finns även en omfattande internationell forskningsbaserad litteratur. Nedan presenteras svenska avhandlingar samt ett urval av publicerade vetenskapliga artiklar. Det finns även en länk till Kungl. Musikhögskolans bibliotek där svenska musikterapeuters C- och D-uppsatser finns samlade

Avhandlingar

Bergström Isacsson, Märith. 2011. Music and Vibroacoustic Stimulation in People with Rett Syndrome – A Neurophysiological Study. Aalborg University, Denmark.

Paulander, Ann-Sofie. 2011. Meningen med att gå i musikterapi. En fenomenologisk studie om deltagares upplevelser. KMH-förlaget, Stockholm

Sandell, Anci, 2013. Musik för kropp och själ – Modell för interaktiv musikterapi. Nordic School of Public Health NHV.

 

Publikationer

Bergström-Isacsson, M., Julu, P. O. O., & Witt Engerström, I. (2007). Autonomic Responses to Music and Vibroacoustic Therapy in Rett Syndrome. Nordic Journal of Music Therapy, 16(1), 42-59.

Bergström-Isacsson, M., Lagerkvist, B., Holck, U. & Gold, C.(2012): How facial expressions in a Rett Syndrome population are recognized and interpreted by those around them as conveying emotions. Research in Developmental Disabilities doi: 10.1016/j.ridd.2012.10.011

Bradt, J., Magee, W. L., Dileo, C., Wheeler, B. L., & McGilloway, E. (2010). Music therapy for acquired brain injury. Cochrane database of systematic reviews(7).

Bradt, J., Dileo, C., Grocke, D., & Magill, L. (2011). Music interventions for improving psychological and physical outcomes in cancer patients. Cochrane Database Syst Rev, 8.

Erkkilä, J., Punkanen, M., Fachner, J., Ala-Ruona, E., Pöntiö, I., Tervaniemi, M., et al. (2011). Individual music therapy for depression: randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry, 199(2), 132-139.

Geretsegger, M., Holck, U., & Gold, C. (2012). Randomised controlled Trial of Improvisational Music therapy's Effectiveness for children with Autism spectrum disorders (TIME-A): Study protocol. BMC pediatrics, 12(1), 2.

Gold, C., Heldal, T., Dahle, T., & Wigram, T. (2005). Music therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses. Cochrane Database Syst Rev, 2.

Gold, C., Solli, H. P., Krüger, V., & Lie, S. A. (2009). Dose-response relationship in music therapy for people with serious mental disorders: systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 29(3), 193-207.

Guétin, S., Portet, F., Picot, M., Pommié, C., Messaoudi, M., Djabelkir, L., et al. (2009). Effect of music therapy on anxiety and depression in patients with Alzheimer's type dementia: randomised, controlled study. Dement Geriatr Cogn Disord, 28(1), 36-46.

Kim, J., Wigram, T., & Gold, C. (2009). Emotional, motivational and interpersonal responsiveness of children with autism in improvisational music therapy. Autism, 13 (4), 389.

Lejonclou, A., & Trondalen, G. (2009). "I've started to move into my own body": Music therapy with women suffering from eating disorders. Nordic Journal of Music Therapy, 18(1), 79-92.

McDermott, O., Crellin, N., Ridder, H. M., & Orrell, M. (2012). Music therapy in dementia: a narrative synthesis systematic review. International Journal of Geriatric Psychiatry.

Merker, B., Bergström-Isacsson, M., & Witt Engerström, I. (2001). Music and the Rett disorder: The Swedish Rett centre survey. Nordic Journal of Music Therapy, 10(1), 42-53.

Mössler, K., Chen, X., Heldal, T. O., & Gold, C. (2011). Music therapy for people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders. Cochrane Database Syst Rev, 12.

O'Callaghan, C., O'Brien, E., Magill, L., & Ballinger, E. (2009). Resounding attachment: cancer inpatients' song lyrics for their children in music therapy. Supportive care in cancer, 17(9), 1149-1157.

Olofsson, A., & Fossum, B. (2009). Perspectives on music therapy in adult cancer care: a hermeneutic study.

Punkanen, M., & Ala-Ruona, E. (2012). Contemporary Vibroacoustic Therapy Perspectives on Clinical Practice, Research, and Training. Music and Medicine, 4(3), 128-135.

Ridder, H. M., & Aldridge, D. (2005). Individual Music Therapy with Persons with Frontotemporal Dementia. Nordic Journal of Music Therapy, 14(2), 91-106.

 

 

Uppsatser

Här kan du söka C- och D-uppsatser om musikterapi i Kungl. Musikhögskolans bibliotek.

 

Remissvar Nationella riktlinjer

I sitt remissvar till socialstyrelsen redovisar SAM aktuell forskning:

Demens (klicka här)

Depression och Ångest (klicka här)