Forskning

Musikterapi existerar i dag i en mängd länder och i alla världsdelar, både som professionell praxis och akademiskt ämne. Musikterapi bygger på olika psykologiska, medicinska och sociologiska teorier, men står i ökande grad också för en egen teoriutveckling. Dokumentation av effekten av musikterapeutisk behandling är mer och mer övertygande och det är en ökande graden av både svensk och internationell forskning i musikterapi.

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har erbjudit kurser i musikterapi sedan 1981 och utbildat musikterapeuter sedan 1987. Sedan 2003 finns ett magisterprogram. Utbildningen är forskningsbaserad med en tvärvetenskaplig karaktär där tyngdpunkten ligger på modern utvecklingspsykologi. Doktorandutbildningar inom området musikterapi bedrivs närmast i Sverige samt i Norden. Idag finns flera svenska disputerade musikterapeuter och doktorander. Det finns även en omfattande internationell forskningsbaserad litteratur.

Nedan presenteras svenska avhandlingar samt ett urval av publicerade vetenskapliga artiklar som skrivits av svenska forskare. Det finns även en länk till Kungl. Musikhögskolans bibliotek där svenska musikterapeuters C- och D-uppsatser finns samlade.

 

Avhandlingar skrivna av svenska musikterapeuter

Bergström Isacsson, Märith. 2011. Music and Vibroacoustic Stimulation in People with Rett Syndrome – A Neurophysiological Study. Aalborg University, Denmark.

Paulander, Ann-Sofie. 2011. Meningen med att gå i musikterapi. En fenomenologisk studie om deltagares upplevelser. KMH-förlaget, Stockholm

Sandell, Anci, 2013. Musik för kropp och själ – Modell för interaktiv musikterapi. Nordic School of Public Health NHV.

Ullsten, Alexandra. 2019. Singing, sharing, soothing. Family-centered music therapy during painful procedures in neonatal care. Örebro Universitet.

Uggla, Lena. 2019. Music Therapy - an intervention effecting quality of life and health in children going through hematopoietic stem cell transplantation. Karolinska Institutet (KI).

Wärja, Margareta, 2018. Arts-based Psychotherapy for women Recovering from Gynecological Cancer: A randomized trial evaluting the effects on psychological outcomes, doktorsavhandling Aalborgs universitet, Danmark. Länk till avhandlingen och flera artiklar: https://doi.org/10.5278/vbn.phd.hum.00090

 

Publikationer av svenska musiskterapeuter

Bergström-Isacsson, M., Julu, P. O. O., & Witt Engerström, I. (2007). Autonomic Responses to Music and Vibroacoustic Therapy in Rett Syndrome. Nordic Journal of Music Therapy, 16(1), 42-59.

Bergström-Isacsson, M., Lagerkvist, B., Holck, U. & Gold, C.(2012): How facial expressions in a Rett Syndrome population are recognized and interpreted by those around them as conveying emotions. Research in Developmental Disabilities doi: 10.1016/j.ridd.2012.10.011

Ullsten, Alexandra., Eriksson, M., Klässbo, M. & Volgsten, M. (2016): Live music therapy with lullaby singing as affective support during painful procedures: A case study with microanalysis, Nordic Journal of Music Therapy, 26(2), 142-166. DOI:10.1080/08098131.2015.1131187

Ullsten, A. (2017): Family-centred music intervention – an emotional factor that modulates, modifies and alleviates infants’ pain experiences, Acta Paediatrica. 106 (3), 349–520. DOI: 10.1111/apa.13731

Ullsten, A., Hugoson, P., Forsberg, M., Forzelius, L., Klässbo, M., Olsson, E., Volgsten, U., Westrup, B., Ådén, U., Bergqvist, L. & Eriksson, M. (2017).  Efficacy of live lullaby singing during procedural pain in preterm and term neonates, Music and Medicine.

Uggla, Lena, Hammar, U. Wrangsjö, B. Gustafsson, B. (2018): Music therapy supported the health-related quality of life for children undergoing haematopoietic stem cell transplants, Acta Paediatrica. Länk: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apa.14515

 

Lejonclou, A., & Trondalen, G. (2009). "I've started to move into my own body": Music therapy with women suffering from eating disorders. Nordic Journal of Music Therapy, 18(1), 79-92.

Merker, B., Bergström-Isacsson, M., & Witt Engerström, I. (2001). Music and the Rett disorder: The Swedish Rett centre survey. Nordic Journal of Music Therapy, 10(1), 42-53.

Olofsson, A., & Fossum, B. (2009). Perspectives on music therapy in adult cancer care: a hermeneutic study.

 

 

 

Uppsatser

Här kan du söka C- och D-uppsatser om musikterapi i Kungl. Musikhögskolans bibliotek.

 

Remissvar Nationella riktlinjer

I sitt remissvar till socialstyrelsen redovisar SAM aktuell forskning:

Demens (klicka här)

Depression och Ångest (klicka här)