Etiska rådet

Etiska rådet utgör en opartisk resurs för medlemmar som vill diskutera etiska frågor i samband med den egna yrkesutövningen/yrkesutövningen som musikterapeut.

Etiska rådet utgör en referensgrupp för föreningens styrelse vid handläggning av klagomål och anmälningar mot medlemmar i föreningen.

Etiska rådets funktion är varken dömande eller verkställande.

Etiska rådet har att aktivt följa den etiska debatten inom såväl närliggande yrkesgrupper som musikterapeututbildningen och samhället i stort.

Etiska rådet medverkar vid utveckling och eventuell revidering av SAM:s etiska riktlinjer.

Etiska rådet består av:

Ulf Jederlund
070-2403566 mailto:kontakta@jederlund.nu

Ingrid Hammarlund hammarlund.ingrid@icloud.com
072-505 12 77 

Rut Wallius (EMTC)
0733-786910 rut.wallius@gmail.com