Bli medlem

Så här blir du medlem

Om Du vill bli medlem i SAM kontaktar Du styrelsen via mail: info@musikterapeut.se. Därefter får Du en blankett att fylla i med uppgifter om utbildning, erfarenhet mm. Styrelsen tar sedan ställning till om medlemskap kan beviljas.

Medlemsavgift beslutas på årsmötet, för närvarande är den 400 :- och då ingår det automatiskt medlemskap i FMS, Förbundet för musikterapi i Sverige www.musikterapi.se.

Studerande vid KMH:s musikterapeututbildning betalar halv avgift.

Du betalar själv in på SAM:s plusgiro 589408-4 eller bankgiro 729-5637 när du har godkänts som medlem.