Hem

Remissvar till Socialstyrelsen

SAM:s styrelse har utarbetat två remissvar till Socialstyrelsen som håller på att utarbeta nya nationella riktlinjer för demensvård resp, vård vid depression och ångest.

Demensvård

Depression och ångest


Return
Feb 20, 2017 Posted by: Soren