Hem

Välkommen

Välkommen till SAM, Sveriges Akademiska Musikterapeuter.
Här på vår hemsida finner du information om musikterapi och om SAM.

Kontakt

Styrelse består sedan årsmötet 2017 av:

Maria Munkesjö, Ordförande, musikterapeut, fil mag, RMT-SAM

Katarina Pernler, kassör, musikterapeut, fil mag, RMT-SAM

Gitte Pålsson, RMT-SAM, ledamot

Elin Nygren, RMT-SAM, suppleant

Andrew Darlison, RMT-SAM, suppleant samt arbetsgrupp NMTC 2018

Du kan kontakta SAM:s styrelse här: info@musikterapeut.se

Registrerade Musikterapeuter enligt SAM (RMT-SAM)